مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان شهدا زیراب

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهدا زیراب

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس زیراب خادی
  • تلفن 01142452955 , 01142452956
درباره مرکز