گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان شهدا زیراب

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهدا زیراب

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس زیراب خادی
  • تلفن 01142452955 , 01142452956

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان شهدا زیراب


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان شهدا زیراب
  • زیراب خادی
  • 01142452955 - 01142452956
مجوز ها و تاییدیه ها