گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید حیدری

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید حیدری

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس نهاوند - بلوار شهید حیدری
  • تلفن 08133237181 , 08133237182

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید حیدری


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید حیدری
  • نهاوند - بلوار شهید حیدری
  • 08133237181 - 08133237182
مجوز ها و تاییدیه ها