گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان شهید حیدری

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید حیدری

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس نهاوند - بلوار شهید حیدری
  • تلفن 08133237181 , 08133237182

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید حیدری


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییده ها