مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان رازی چالوس

مرکز تصویربرداری بیمارستان رازی چالوس

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس چالوس – ابتدای کمربندی – چالوس نوشهر
  • تلفن 01152243006 , 01152243008
درباره مرکز