مرکزمرکز تصویربرداری دکتر ذاکریان

مرکز تصویربرداری دکتر ذاکریان

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس شاهرود- خیابان 22 بهمن - ساختمان پزشکان مرکزی
  • تلفن 02332231060
درباره مرکز