مرکزمرکز تصویربرداری پویا

مرکز تصویربرداری پویا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس اراک- میدان شهدا-ساختمان پویا
  • تلفن 08632231887
درباره مرکز