مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - انتهای بلوار شهید ارخی
  • تلفن 01734223091
درباره مرکز