مرکز بیمارستان امام سنقر

بیمارستان امام سنقر

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس سنقر
  • تلفن 22100
درباره مرکز