مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان شهدای کارگر

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهدای کارگر

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس یزد -بلوار مدرس- بیمارستان شهدای کارگر
  • تلفن 03538254040
درباره مرکز