مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مدنی

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مدنی

  • آدرس تبریز- خیابان امام خمینی- میدان دانشگاه- خیابان دانشگاه- بیمارستان شهید مدنی -  بخش پرتودرمانی
  • تلفن
درباره مرکز