مشاوره
مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مدنی

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مدنی

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان امام خمینی - میدان دانشگاه - خیابان دانشگاه - بیمارستان شهید مدنی -  بخش پرتو درمانی
  • تلفن 04133373909
درباره مرکز

تبلیغ app
دندانپزشک خوب
مشاوره جنسی
مشاوره بارداری ، ناباروری
طب سوزنی