مرکزمرکز تصویربرداری فک-دهان وصورت اسماعیلی-تبریز

مرکز تصویربرداری فک-دهان وصورت اسماعیلی-تبریز

رادیولوژی

  • آدرس تبریز-خیابان 17شهریورجدید-چهارراه باغشمال -ساختمان آپادانا
  • تلفن 04135555479
درباره مرکز