گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری دکتر پیر نیا

مرکز تصویربرداری دکتر پیر نیا

سونوگرافی

  • آدرس خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی - بین حافظ و فردوسی - مجتمع بزرگ نادری - طبقه اول
  • تلفن 06132231276 , 06132231278

درباره مرکز تصویربرداری دکتر پیر نیا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری دکتر پیر نیا
  • خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی - بین حافظ و فردوسی - مجتمع بزرگ نادری - طبقه اول
  • 06132231276 - 06132231278
مجوز ها و تاییدیه ها