مرکزمرکز تصویربرداری دکتر پیر نیا

مرکز تصویربرداری دکتر پیر نیا

سونوگرافی

  • آدرس اهواز -خیابان سلمان فارسی- بین حافظ وفردوسی- مجتمع بزرگ نادری
  • تلفن 06132231276 , 06132231278
درباره مرکز