مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان سید شهدا

مرکز تصویربرداری بیمارستان سید شهدا

ام.آر.آی

  • آدرس اصفهان-خیابان خیام
  • تلفن 03132368005
درباره مرکز