مرکزمرکز تصویربرداری دکتر دالایی مقدم

مرکز تصویربرداری دکتر دالایی مقدم

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس ایرانشهر- خیابان نور- جنب داروخانه دکتر مبارکی
  • تلفن 05432437382
درباره مرکز