گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکز مرکز تصویربرداری آموزشی درمانی ولایت

مرکز تصویربرداری آموزشی درمانی ولایت

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس قزوین - میدان گلها
  • تلفن 2823790610

درباره مرکز تصویربرداری آموزشی درمانی ولایت


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها