مرکز مرکز تصویربرداری آموزشی درمانی ولایت

مرکز تصویربرداری آموزشی درمانی ولایت

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس قزوین -میدان گلها
  • تلفن 2823790610
درباره مرکز