گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری مرکزی اباده - دکتر بدیعیان فرد

مرکز تصویربرداری مرکزی اباده - دکتر بدیعیان فرد

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - اباده - خیابان دهخدا - طبقه تحتانی نمایندگی پارس
  • تلفن 07143330801

درباره مرکز تصویربرداری مرکزی اباده - دکتر بدیعیان فرد


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری مرکزی اباده - دکتر بدیعیان فرد
  • فارس - شیراز - اباده - خیابان دهخدا - طبقه تحتانی نمایندگی پارس
  • 07143330801
مجوز ها و تاییدیه ها