مرکزبیمارستان‌ شهید معرفی زاده

بیمارستان‌ شهید معرفی زاده

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - جاده کمربندی
  • تلفن
درباره مرکز