مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسین

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسین

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس ملایر- بلوار پرستار
  • تلفن 08132220001 , 08132220004
درباره مرکز