مرکزمرکز تصویربرداری ایزدی

مرکز تصویربرداری ایزدی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس قم - خیابان آذر- بعد از پمپ بنزین
  • تلفن 02537211301 , 02537211305
درباره مرکز