مرکزمرکز تصویربرداری خلیلی

مرکز تصویربرداری خلیلی

سونوگرافی

  • آدرس بجنورد – خیابان شریعتی جنوبی- کوچه دکتر حکمتی- جنب داروخانه محقر
  • تلفن 05832243037
درباره مرکز