گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری خلیلی

مرکز تصویربرداری خلیلی

سونوگرافی

  • آدرس خراسان شمالی - بجنورد - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه دکتر حکمتی - جنب داروخانه ایران
  • تلفن 05832243037

درباره مرکز تصویربرداری خلیلی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری خلیلی
  • خراسان شمالی - بجنورد - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه دکتر حکمتی - جنب داروخانه ایران
  • 05832243037
مجوز ها و تاییدیه ها