مرکز دکترسروش ارشدی

دکترسروش ارشدی

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز-تاچاراجنب بوستان علوی
  • تلفن 2348975
درباره مرکز