مرکزمرکز تصویربرداری بزرگمهر

مرکز تصویربرداری بزرگمهر

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس اصفهان-خیابان بزرگمهر-اول کسری غربی -شماره 6
  • تلفن 03132259496
درباره مرکز