مرکزمرکز تصویربرداری درمانگاه‌ انجمن بیماران کلیوی پارس -شفا2

مرکز تصویربرداری درمانگاه‌ انجمن بیماران کلیوی پارس -شفا2

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز - درمانگاه‌ انجمن بیماران کلیوی پارس -شفا2
  • تلفن 07136278888 , 07136275566
درباره مرکز