گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری درمانگاه‌ انجمن بیماران کلیوی پارس - شفا 2

مرکز تصویربرداری درمانگاه‌ انجمن بیماران کلیوی پارس - شفا 2

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - درمانگاه‌ انجمن بیماران کلیوی پارس - شفا 2
  • تلفن 07136278888 , 07136275566

درباره مرکز تصویربرداری درمانگاه‌ انجمن بیماران کلیوی پارس - شفا 2


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها