مرکزمرکز تصویربرداری امام علی (ع)

مرکز تصویربرداری امام علی (ع)

  • آدرس بجنورد - انتهای خیابان چمران - جنب دانشگاه آزاد بیمارستان امام علی (ع)
  • تلفن 05832297010
درباره مرکز