مرکزمرکز تصویربرداری امام علی

مرکز تصویربرداری امام علی

سی تی اسکن , سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس اهواز - اندیمشک - جاده کمربندی -خیابان شهید اسحق روشنی
  • تلفن 06142648111 , 06142648115
درباره مرکز