گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان امام رضا

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام رضا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس ایلام- شهرستان ایوان - خیابان امام خمینی (ره) - خیابان بسیج -بیمارستان امام رضا(ع)
  • تلفن 08433234610 , 08433239960

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان امام رضا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان امام رضا
  • ایلام- شهرستان ایوان - خیابان امام خمینی (ره) - خیابان بسیج -بیمارستان امام رضا(ع)
  • 08433234610 - 08433239960
مجوز ها و تاییدیه ها