گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان سپاهان

مرکز تصویربرداری بیمارستان سپاهان

رادیولوژی

  • آدرس اصفهان - خیابان میر - بیمارستان سپاهان
  • تلفن 03136613082

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان سپاهان


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان سپاهان
  • اصفهان - خیابان میر - بیمارستان سپاهان
  • 03136613082
مجوز ها و تاییدیه ها