گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان فرهمندفر

مرکز تصویربرداری بیمارستان فرهمندفر

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان قصرالدشت - سه راه گودگری
  • تلفن 07136260066 , 07136264748

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان فرهمندفر


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها