مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان فرهمندفر

مرکز تصویربرداری بیمارستان فرهمندفر

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز-خیابان قصرالدشت -سه راه گودگری
  • تلفن 07136260066 , 07136264748
درباره مرکز