مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان خورشید

مرکز تصویربرداری بیمارستان خورشید

  • آدرس اصفهان-خیابان استانداری
  • تلفن 03132222427
درباره مرکز