مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان رازی تبریز

مرکز تصویربرداری بیمارستان رازی تبریز

سونوگرافی

  • آدرس تبریز- جاده ائل گلی
  • تلفن 04133803350
درباره مرکز