مرکزمرکز تصویربرداری نوین افشارپور-تبریز

مرکز تصویربرداری نوین افشارپور-تبریز

  • آدرس تبریز- 17 شهریور -اول کوچه ارک
  • تلفن 04135559186
درباره مرکز