مرکز بیمارستان سرپل

بیمارستان سرپل

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس سرپل ذهاب
  • تلفن 2124
درباره مرکز