مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان علوی اردبیل

مرکز تصویربرداری بیمارستان علوی اردبیل

نوار مغز

  • آدرس اردبیل ، خیابان آیت الله مقدس اردبیلی ، خیابان شهید معادی ، مرکز آموزشی درمانی علوی
  • تلفن 04533252502
درباره مرکز