گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان علوی اردبیل

مرکز تصویربرداری بیمارستان علوی اردبیل

نوار مغز

  • آدرس اردبیل - خیابان آیت الله مقدس اردبیلی - خیابان شهید معادی - مرکز آموزشی درمانی علوی
  • تلفن 04533248888 , 04533231206

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان علوی اردبیل


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها