مرکزمرکز تصویربرداری دکتر حسین سلمانی پور

مرکز تصویربرداری دکتر حسین سلمانی پور

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس ایلام
  • تلفن 08433344123
درباره مرکز