گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان خامنه

مرکز تصویربرداری بیمارستان خامنه

  • آدرس آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر - خیابان شیخ محمد خیابانی - جنب هنرستان خامنه - بیمارستان خامنه
  • تلفن 04142427932

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان خامنه


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان خامنه
  • آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر - خیابان شیخ محمد خیابانی - جنب هنرستان خامنه - بیمارستان خامنه
  • 04142427932
مجوز ها و تاییدیه ها