مرکزمرکز تصویربرداری درمانگاه حضرت زهرا

مرکز تصویربرداری درمانگاه حضرت زهرا

رادیولوژی

  • آدرس ایلام
  • تلفن 08433336668
درباره مرکز