مرکزمرکز تصویربرداری جوادی

مرکز تصویربرداری جوادی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس همدان - خیابان بوعلی - پاساژ هما
  • تلفن 08132522223
درباره مرکز