مرکزمرکز تصویربرداری دکتر صدیق پور

مرکز تصویربرداری دکتر صدیق پور

سونوگرافی

  • آدرس شهرکرد- چهارراه فصیحی- مجتمع امام صادق
  • تلفن 03832220510
درباره مرکز