گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکز مرکز تصویربرداری دکتر صدیق پور

مرکز تصویربرداری دکتر صدیق پور

سونوگرافی

  • آدرس چهارمحال بختیاری - شهرکرد - چهارراه فصیحی - مجتمع امام صادق
  • تلفن 03832220510

درباره مرکز تصویربرداری دکتر صدیق پور


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری دکتر صدیق پور
  • چهارمحال بختیاری - شهرکرد - چهارراه فصیحی - مجتمع امام صادق
  • 03832220510
مجوز ها و تاییدیه ها