مرکزبیمارستان‌ آیت الله طالقانی آبادان 

بیمارستان‌ آیت الله طالقانی آبادان 

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - روبروی دانشگاه آزاد آبادان ایستگاه12
  • تلفن
درباره مرکز