مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان عالی نسب

مرکز تصویربرداری بیمارستان عالی نسب

سونوگرافی , سنگ شکن , رادیولوژی

  • آدرس تبریز- شهرک ارم
  • تلفن 04132359520
درباره مرکز