مرکزمرکز تصویربرداری حقانی فر سینا

مرکز تصویربرداری حقانی فر سینا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس ساری -خیابان فرهنگ- مجتمع سیمرغ
  • تلفن 01133302444
درباره مرکز