گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری حقانی فر سینا

مرکز تصویربرداری حقانی فر سینا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس ساری -خیابان فرهنگ- مجتمع سیمرغ
  • تلفن 01133302444

درباره مرکز تصویربرداری حقانی فر سینا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها