گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکزمرکز تصویربرداری جهاد دانشگاهی

مرکز تصویربرداری جهاد دانشگاهی

سونوگرافی

  • آدرس خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی - خیابان حافظ جنوبی
  • تلفن 06132218089

درباره مرکز تصویربرداری جهاد دانشگاهی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییده ها