گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری جهاد دانشگاهی

مرکز تصویربرداری جهاد دانشگاهی

سونوگرافی

  • آدرس خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی - خیابان حافظ جنوبی
  • تلفن 06132218089

درباره مرکز تصویربرداری جهاد دانشگاهی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری جهاد دانشگاهی
  • خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی - خیابان حافظ جنوبی
  • 06132218089
مجوز ها و تاییدیه ها