مرکزمرکز تصویربرداری درمانگاه‌ فرهنگیان شیراز

مرکز تصویربرداری درمانگاه‌ فرهنگیان شیراز

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز -پل هجرت
  • تلفن 07132280079 , 07132280080
درباره مرکز