مرکزبیمارستان‌ شهید مصطفی خمینی

بیمارستان‌ شهید مصطفی خمینی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - انتهای کوی حجت
  • تلفن 32008
درباره مرکز