مرکزمرکز تصویربرداری دکتر حمیده رئیسی

مرکز تصویربرداری دکتر حمیده رئیسی

  • آدرس اهواز - دزفول - خیابان نشاط -بین طالقانی وسید محمود- پلاک ثبتی 83
  • تلفن 06132272206
درباره مرکز