گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان علی اصغر (ع)

مرکز تصویربرداری بیمارستان علی اصغر (ع)

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - بیرم - لارستان
  • تلفن 7824221604

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان علی اصغر (ع)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها