مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان حضرت صاحب الزمان (عج)شهرضا

مرکز تصویربرداری بیمارستان حضرت صاحب الزمان (عج)شهرضا

رادیولوژی

  • آدرس شهرضا -خیابان صاحب الزمان (عج)
  • تلفن 03153229602
درباره مرکز