مرکزمرکز تصویربرداری آریا

مرکز تصویربرداری آریا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس قم - خیابان امام -کوچه 48
  • تلفن 02536637209
درباره مرکز