گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسن (ع)

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسن (ع)

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس فامنین -خیابان مفتح
  • تلفن 08136826040 , 08136826049

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسن (ع)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسن (ع)
  • فامنین -خیابان مفتح
  • 08136826040 - 08136826049
مجوز ها و تاییدیه ها