مرکزمرکز تصویربرداری دکتر طوسی

مرکز تصویربرداری دکتر طوسی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس مشهد - خیابان محتشمی 1
  • تلفن 05138417980
درباره مرکز